Villkor

Anlitar ni SeaSafari för transort godkänner ni samtidigt villkoren på denna sida.

Passagerarens skyldighet

Det åligger passagerare att informera föraren om relevant information inför resan. Det är även passagerarens ansvar att meddela föraren vid graviditet, nack- rygg- höft- eller knäbesvär. Exempel då det kan vara skadligt/olämligt att resa är vid graviditet, nack- rygg- höft- eller knäbesvär. Att resa med SeaSafari kan vara förenligt med vibrationer och kraftiga stötar. Föraren äger rätten att vid vissa omständigheter neka passagerare resa på förekommen anledning. Föraren äger även rätten att neka resa för berusade, påverkade eller hotfulla personer eller personer som av annan anledning bedöms vara en fara för fartyg, besättning eller passagerare.

Varje situation bedöms enskilt och på plats. Det åligger varje passagerare enligt sjölagen kap15 §7-9 att rätta sig efter förarens anvisningar och instruktioner inför, under och efter färd. Passagerare som inte rättar sig efter förarens anvisningar och instruktioner kommer att avvisas och nekas resa.

Reklamation

Passagerare som är missnöjd med resan skall snarast och utan dröjsmål göra en reklamation. Reklamation av resan skall göras till föraren i direkt samband med avslutad resa. Om resan blir inställd av SeaSafari pga dåligt väder eller haveri av något slag ersätts passageraren med ny resa vid senare tillfälle, SeaSafari ersätter inte annan ekonomisk skada orsakad av inställd resa. SeaSafari reserverar sig för eventuella avvikelser i tid för ankomst resp. avgång och ersätter inte ekonomisk skada orsakad därav.

Skador

SeaSafari ansvarar för skador enligt sjölagen (1994:1009) med de begränsningar som följer därav. SeaSafari ansvarar inte för skador som uteslutande beror på passagerares hälsotillstånd eller andra omständigheter SeaSafari ej kan råda över. SeaSafari kan ej ställas till skuld i förhållande till passagerare för fel eller skador, oavsett art, som beror på omständigheter utanför SeaSafaris kontroll.

RIB Rundtur

 690 kr / person

RIB Tour

 690 sek/ person

Nyheter

SeaSafari

Helikopter Charter

helikopter
 Läs om vår Helikopter Charter

Offers

SeaSafari

Helicopter Charter

helikopter
Read more about our Helicopter Charter

Tripadvisor

SeaSafari på Tripadvisor

Tripadvisor

SeaSafari at Tripadvisor

Väder

Weather